Kök Hücre Tedavisi

Admin

| 18.10.2014 |

Kök Hücre tedavisi ya da hücresel tedavi Rejeneratif tıp uygulamaları kapsamında gelişen önemli bir tedavi alanıdır. Rejeneratif Tıp, vücudun fonksiyonel dokularını onarmak için kendisinin yeterli olmadığı durumlardaki ciddi yaralanmalar ya da kronik hastalıkları olan hastalar için organ ve/veya  doku fonksiyonlarının yenilenmesi amacıyla tıpta yeni gelişen önemli bir alandır.

Özellikle organ nakillerinde gelişen krizler ve yaşlanan nüfus nedeniyle yeni alternatif tedavilerin araştırılması ihtiyacını arttırmıştır. Yüzlerce insan organ nakilleri için sıra beklemektedir. Ayrıca  birçok hastalığın tedavi yöntemlerinde yeni tıbbi ihtiyaçlar rejeneratif tıp alanındaki teknolojilerin daha hızlı gelişmesi için önemli etkenler olmuştur.

Günümüzde güncel Rejeneratif Tıp uygulamalarında, yaş, hastalıklar ya da doğumsal defektlere bağlı olarak vücuttaki hasar görmüş doku ya da organları yenilemek ve onarmak amacıyla yaşayan ve fonksiyonel doku yaratabilmek için  kök hücreler kullanılmaktadır. Kök Hücreler, bu hasarlı alanlara ulaşma gücüne sahiptir. Böylelikle hasarlı bölgelerin fonksiyonlarını eski haline getirerek, yenileme ve onarım sürecini sağlayarak yeni doku ve hücreler oluştururlar. Rejeneratif Tıp uygulamaları, bozulmuş ya da zayıflamış dokular için iyileşme sağlama potansiyeline sahiptir. 


Referans:  M.E. Furph, “Principles of Regenerative Medicine”  (2008)