Spor Yaralanmaları

Admin

| 27.01.2015 |

Diz Artroskopisi


Kelime anlamı olarak Eklem (Artros) gözlemek (skopi) anlamına gelen artroskopi, eklem içini görmek için uygulanan bir yöntemdir. Artroskop aleti ile yapılan işlem sayesinde dizdeki yaralanmalar detaylıca incelenir ve cerrahi müdahalenin gerekliliğine karar verilir. Bu prosedür genellikle 30 dakika ila 1 saat arasında bir süre alır. Bu süre, bulgulara ve gereken tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Diz artroskopisi genellikle şu işlemler için kullanılır:


      1. Yırtık meniküs parçalarının çıkarılması veya tedavisi,


      2. Ön çapraz bağların tamiri,


      3. Eklem kıkırdağının yırtık ve kırık parçalarının alınması,


      4. Kemik veya kıkırdaktaki


      5. Menisküs nakli,


      6. Eklem iltihaplarının boşaltılması.


Kıkırdak Onarımı


Eklem kıkırdağı, eklem uçlarını kaplayan ve sürtünme kuvvetini azaltarak eklemlerin rahat hareket etmesini sağlayan beyaz bir dokudur. Sakatlık veya zaman içerisindeki doğal yıpranmadan ötürü zarar görebilen eklem kıkırdağı sorunlarının tedavisine dair yeni yöntemler çıkmaya devam etmekte. Kıkırdak onarımı ile ilgili bugüne kadar uygulanan prosedürler arasında en yaygın olanları şöyledir;


     1. Mikrokırık tekniği


     2. Abrazyon Artroplastisi


     3. Otolog Kondrosit İmplantasyonu


     4. Osteokondral Otograft İmplantasyonu


     5. Osteokondral Allogreft İmplantasyonu


Otolog Kondrosit İmplantasyonu


Otolog kondrosit implantasyonu prosedürü, fokal, unipolar, travmatik ve osteokondritis dissekansa bağlı kıkırdak defektlerinin tedavisi için uygulanır. Genellikle akut bir sakatlıktan kaynaklanan bu sorunlar tekrarlama riski taşır ve kronik sakatlığa dönüşebilir. Dizdeki sağlıklı kıkırdakdan artroskopik olarak biyopsi alınır ve bu hücreler 4 ila 6 haftalık bir laboratuvar sürecinde çoğaltıldıktan sonra açık cerrahi ile nakledilir.


Femoroasetabuler Sıkışma (Kalça Sıkışması)


Femoroasetabuler Sıkışma, kalça kemiklerinin anormal olarak şekillenmesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu anormal gelişim nedeniyle kalça kemikleri birbirine temas eder ve bu da eklemlerin zarar görmesine sebep olur. Ağrılı bir süreç olan birçok kalça sıkışması vakaları artroskopik cerrahi ile çözülebilmektedir.